Onrustig in het dorp

Afgelopen week was het in het dorp onrustig door een actie van een bewoner van ’t Woutersbergje. Deze bewoner viel in de buurt en rondom obs Skoatterwiis kinderen lastig. Logischerwijs is het voor kinderen en hun ouders erg aangrijpend dat zoiets gebeurt.
Plaatselijk Belang heeft nog voor het weekend geschakeld met de gemeente en de burgemeester.
De insteek van dat overleg was om voor de betreffende persoon zo vlot als mogelijk een alternatieve woonlocatie buiten de gemeente te zoeken, waar hij de juiste zorg krijgt. Daar is werk van gemaakt. De gemeente heeft, in overleg met verschillende zorgverleners, ervoor gezorgd dat meneer sinds afgelopen vrijdag al buiten onze gemeentegrens verblijft. En dat blijft ook zo.
Voor alle partijen is dit een fijne oplossing; niemand hoeft zich op dit vlak onveilig te voelen.
Plaatselijk Belang is blij dat er goed overleg is met team zorg en veiligheid van de gemeente Heerenveen.

Nieuwbouw drukkerij Royal Jongbloed

Op woensdag 8 juli worden de plannen voor nieuwbouw van drukkerij Royal Jongbloed (voormalig Tektronix) gepresenteerd op de locatie.
Het gaat om sloop van het oude pand, nieuwbouw van de nieuwe fabriek en extra woningbouw.
Omdat niet iedereen in Oudeschoot deze flyer heeft gekregen, dan nog even
via deze weg. Dus noteer: woensdag 8 juli tussen 16.30 En 20.30 uur bij Jongbloed Marktweg 73A.

jongbloed 1
jongbloed 2