Welkom

Introductie bestuur Plaatselijk Belang Oudeschoot

Graag introduceren wij het bestuur van Plaatselijk Belang Oudeschoot langs deze weg aan iedereen die interesse heeft in het dorp Oudeschoot.

Wij vergaderen als bestuur maandelijks en bespreken allerlei zaken die het dorp aangaan, zoals geluidsproblematiek (denk aan de zonnepanelen), verkeerszaken (de nieuwe wegversmallingen) of zaken met de wijkagent. Voor vragen, suggesties of opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar, via Email of een bericht op Facebook. Of loop ons gewoon eens tegen het lijf in het dorp!

Van links naar rechts achter: Cees Tennekes, Rina ten Hoeve-Bijma, Eeltje Bakker
Van links naar recht voor: Carel van den Briel, Pieter Lantermans