Uitreiking cheque

Donderdagmiddag reikte wethouder Jelle Zoetendal nog persoonlijk vijf cheques uit aan de Groene Gangmakers. Deze lokale initiatieven kunnen met hulp van de 100.000 euro hun duurzame energieplannen verder brengen. Vorige week was de spannende online bekendmaking.
De komende twee jaar gaan deze Groene Gangmakers aan de slag. Voor verduurzaming in Oudeschoot, Nieuweschoot, De Greiden, Bedrijventerrein Heerenveen en Aengwirden. Weten wat hun plannen zijn? Check www.eenvooreengroener.nl/groenegangmakers

Nieuweschoot zet een stap naar CO2-neutraliteit

Vanuit de tijdelijke studio in Thialf hebben we vandaag de winnaars bekend gemaakt van € 100.000,— voor duurzaamheidsinitiatieven in onze gemeente. Met in de studio presentator Roelof Lousma en directeur van Urgenda Marjan Minnesma tevens voorzitter van de beoordelingscommissie.
De winnaar zijn:
– Aengwirden Aardgasvrij
– Praktische aanpak verduurzaming bedrijventerrein Heerenveen
– Baanbrekers voor nieuwe energie
– Rijwoningen renoveren; organiseren maakt goedkoper
– Nieuweschoot zet een stap naar CO2-neutraliteit

Allemaal van harte

gefeliciteerd

! Wil je meer weten en/of de uitzending terugkijken kijk dan op www.eenvooreengroener.nl/groenegangmakers

In gesprek met het dorp

Vanmiddag, 24 maart gaan medewerkers van Caleidoscoop (Jannik Louwes, opbouwwerker) en Buurtsport (Grace Ybema, buurtsportcoach) het dorp in om met mensen (Uiteraard op gepaste afstand) in gesprek te gaan.
Onderzoek: Sport, bewegen en welzijn in Oudeschoot
Vanuit Buurtsport en Caleidoscoop zijn we benieuwd hoe het ervoor staat op het gebied van sport -en bewegen in Oudeschoot. We zijn bezig met een onderzoek om de behoefte te pijlen. Dit om een overzicht te krijgen van het beweegaanbod, de mogelijkheden daarvoor in en rondom Oudeschoot en wat bewegen kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners.
Heeft u vragen over dit onderzoek, of heeft u een goed idee? Neem gerust contact op met Jannik Louwes, opbouwwerker bij Caleidoscoop. Te bereiken op tel: 06-52326659 of per mail: j.louwes@caleidoscoopheerenveen.nl
Bedankt voor uw medewerking!

KPN sluit Oudeschoot op glasvezel aan

KPN gaat Oudeschoot aansluiten op het glasvezelnetwerk. De kern van Heerenveen wordt op dit moment door KPN aangesloten op glasvezel. Eind vorig jaar maakte Digitale Stad bekend dat zij de overige dorpen en het buitengebied van glasvezel voorzien. Oudeschoot viel hierbij tussen wal en schip. Gemeente Heerenveen heeft nu overeenstemming bereikt met KPN dat ook Oudeschoot kan profiteren van snel internet, waarmee straks alle huishoudens van de gemeente Heerenveen over snel internet kunnen beschikken

 

 

 

 

 

 

Wethouder Rinkes: ”Nu ook voor Oudeschoot de seinen op groen staan, is het straks voor alle huishoudens in onze gemeente mogelijk om gebruik te maken van glasvezel. In samenwerking met KPN en Digitale Stad hebben we onze ambitie om de hele gemeente te voorzien van snel internet kunnen realiseren. In deze huidige tijd, waarin we veelal zijn aangewezen op digitale middelen, zien we nog meer hoe belangrijk dit is”.

𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴
De aanlegwerkzaamheden in Oudeschoot starten naar verwachting in april 2021 en nemen circa drie maanden in beslag. Tot eind 2025 verdubbelt KPN het aantal huishoudens met supersnel internet via glasvezel. Ook daarna gaat KPN door met de vernieuwing van zijn netwerk door koper te vervangen door glasvezel, zodat op termijn meer dan 80% van Nederland via KPN de beschikking heeft over een verbinding met de snelheid van het licht en kan profiteren van de hyper verbonden samenleving. Het glasvezelnetwerk wordt wijk voor wijk, straat voor straat aangelegd.

𝗠𝗲𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲
Bewoners van Oudeschoot ontvangen een brief met een toestemmingscode en kunnen toestemming geven voor hun eigen aansluitpunt op www.kpnnetwerk.nl/toestemming. Voor alle vragen rondom aanleg, planning en voordelen van glasvezel kunnen ze terecht op www.kpnnetwerk.nl.

𝗗𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗴𝗹𝗮𝘀𝘃𝗲𝘇𝗲𝗹
Glasvezel biedt de hoogst mogelijke up- en downloadsnelheid en is een stabieler en betrouwbaarder netwerk dat minder energie verbruikt. De komende jaren blijft de datagroei enorm toenemen, niet alleen door steeds intensiever gebruik van internet en toenemend aantal apparaten, maar ook vanwege gaming, virtual reality en artificial intelligence, en vanwege toepassingen in de zorg en op school.

𝗥𝗶𝗰𝗵𝘁𝗹𝗶𝗷𝗻𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀
Tijdens de werkzaamheden worden de richtlijnen van de overheid en het RIVM strikt gevolgd. Op basis daarvan wordt elke dag opnieuw bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor de meest actuele informatie kunnen bewoners terecht op www.kpnnetwerk.nl/corona.

Jeroen van der Jagt, Regiodirecteur Noord Oost Nederland van KPN: “Het netwerk behoort tot de belangrijkste infrastructuur van Nederland. De werkzaamheden die we uitvoeren zorgen ervoor dat Nederland verbonden is en blijft. Daarom gaan we hier mee door, met strikte maatregelen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bewoners.”

𝘍𝘰𝘵𝘰𝘣𝘪𝘫𝘴𝘤𝘩𝘳𝘪𝘧𝘵: 𝘌𝘦𝘭𝘵𝘫𝘦 𝘉𝘢𝘬𝘬𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘗𝘭𝘢𝘢𝘵𝘴𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘉𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘦𝘯 𝘸𝘦𝘵𝘩𝘰𝘶𝘥𝘦𝘳 𝘙𝘪𝘯𝘬𝘦𝘴 𝘮𝘦𝘵 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘰𝘤𝘩𝘵𝘦𝘳 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘩𝘦𝘶𝘨𝘥 𝘥𝘢𝘵 𝘰𝘰𝘬 𝘖𝘶𝘥𝘦𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘵 𝘬𝘢𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘴𝘭𝘶𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘩𝘦𝘵 𝘨𝘭𝘢𝘴𝘷𝘦𝘻𝘦𝘭𝘯𝘦𝘵𝘸𝘦𝘳𝘬 𝘷𝘢𝘯 𝘒𝘗𝘕.

Heb invloed op het wonen in een dorp!

HET FRIES SOCIAAL PLANBUREAU ZOEKT DEELNEMERS ONDERZOEK HEERENVEEN!
Voor mijn opleiding aan de RUG (Human Geopgraphy & Urban and Regional Planning) loop ik momenteel stage bij het Fries Sociaal Planbureau. Voor mijn stage doe ik een onderzoek naar het wonen in kleine dorpen in Zuidoost Friesland. Hierbij kijken wij onder anderen naar de gemeente Heerenveen. We zoeken mensen die in de afgelopen 5 jaar in een dorp in de gemeente Heerenveen zijn komen wonen, en mensen die uit een dorp in de gemeente Heerenveen zijn vertrokken. Dus bent in een dorp in Heerenveen komen wonen of bent u vertrokken uit de Gemeente Heerenveen, dan zoeken wij u/jou. We stellen vragen over wat u aantrekkelijk of niet aantrekkelijk vindt aan het wonen in een dorp.
Aan de hand van uw bijdrage kunnen wij een publicatie maken over de leefbaarheid in Zuidoost Friesland. Gemeenten kunnen dit gebruiken voor de vorming van hun beleid.
Vanwege Covid-19 doen we de interviews telefonisch of digitaal. Helpt u mee of kent u iemand die misschien wel mee wil doen? Neem contact op mij via de mail: Lisa Dietvorst
Het gaat om de dorpen: Akkrum, Aldeboarn, Jubbega, Oranjewoud, Oudeschoot, De Knipe, Hoornsterzwaag, Katlijk, Mildam, Nes, Nieuwehorne, Oudehorne, Tjalleberd, Bontebok, Gersloot, Haskerdijken, Luinjeberd, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Terband