Heb invloed op het wonen in een dorp!

HET FRIES SOCIAAL PLANBUREAU ZOEKT DEELNEMERS ONDERZOEK HEERENVEEN!
Voor mijn opleiding aan de RUG (Human Geopgraphy & Urban and Regional Planning) loop ik momenteel stage bij het Fries Sociaal Planbureau. Voor mijn stage doe ik een onderzoek naar het wonen in kleine dorpen in Zuidoost Friesland. Hierbij kijken wij onder anderen naar de gemeente Heerenveen. We zoeken mensen die in de afgelopen 5 jaar in een dorp in de gemeente Heerenveen zijn komen wonen, en mensen die uit een dorp in de gemeente Heerenveen zijn vertrokken. Dus bent in een dorp in Heerenveen komen wonen of bent u vertrokken uit de Gemeente Heerenveen, dan zoeken wij u/jou. We stellen vragen over wat u aantrekkelijk of niet aantrekkelijk vindt aan het wonen in een dorp.
Aan de hand van uw bijdrage kunnen wij een publicatie maken over de leefbaarheid in Zuidoost Friesland. Gemeenten kunnen dit gebruiken voor de vorming van hun beleid.
Vanwege Covid-19 doen we de interviews telefonisch of digitaal. Helpt u mee of kent u iemand die misschien wel mee wil doen? Neem contact op mij via de mail: Lisa Dietvorst
Het gaat om de dorpen: Akkrum, Aldeboarn, Jubbega, Oranjewoud, Oudeschoot, De Knipe, Hoornsterzwaag, Katlijk, Mildam, Nes, Nieuwehorne, Oudehorne, Tjalleberd, Bontebok, Gersloot, Haskerdijken, Luinjeberd, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Terband

Jaarlijkse ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering, normaal gesproken in april, kon door de corona perikelen niet doorgaan. Met de huidige maatregelen zien we ook geen mogelijkheid om dit jaar nog de ledenvergadering te organiseren.
We gaan onze leden daarom per post informeren. Zij ontvangen binnenkort een brief met het jaarverslag en krijgen de mogelijkheid te reageren.

Update camping ’t Woutersbergje

Beste inwoner van Oudeschoot,
Vorige week hebben wij als Plaatselijk Belang een overleg gehad met burgemeester Van der Zwan over de huidige situatie op camping ’t Woutersbergje.
Naar aanleiding van eerdere meldingen vanuit Plaatselijk Belang en klachten vanuit het dorp over de activiteiten op de camping heeft de gemeente de handschoen opgepakt. De gemeente heeft diverse controles uitgevoerd op de camping. Tijdens deze controles zijn zaken geconstateerd die niet mogen en daarom is er een zgn. handhavingsprocedure gestart.
Burgemeester Van der Zwan heeft ons verzekerd dat de situatie in Oudeschoot zijn aandacht heeft. Ook vraagt hij ons en jullie als inwoner om klachten en overlast te melden bij de gemeente via het e-mailadres: veiligheid@heerenveen.nl of via onze wijkagent, Ron Faber.
Wij blijven over deze situatie, als bestuur van Plaatselijk Belang Oudeschoot, in contact met de gemeente Heerenveen. Zodra we meer nieuws met jullie kunnen delen, zullen we dat doen.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Oudeschoot

Onrustig in het dorp

Afgelopen week was het in het dorp onrustig door een actie van een bewoner van ’t Woutersbergje. Deze bewoner viel in de buurt en rondom obs Skoatterwiis kinderen lastig. Logischerwijs is het voor kinderen en hun ouders erg aangrijpend dat zoiets gebeurt.
Plaatselijk Belang heeft nog voor het weekend geschakeld met de gemeente en de burgemeester.
De insteek van dat overleg was om voor de betreffende persoon zo vlot als mogelijk een alternatieve woonlocatie buiten de gemeente te zoeken, waar hij de juiste zorg krijgt. Daar is werk van gemaakt. De gemeente heeft, in overleg met verschillende zorgverleners, ervoor gezorgd dat meneer sinds afgelopen vrijdag al buiten onze gemeentegrens verblijft. En dat blijft ook zo.
Voor alle partijen is dit een fijne oplossing; niemand hoeft zich op dit vlak onveilig te voelen.
Plaatselijk Belang is blij dat er goed overleg is met team zorg en veiligheid van de gemeente Heerenveen.