Onrustig in het dorp

Afgelopen week was het in het dorp onrustig door een actie van een bewoner van ’t Woutersbergje. Deze bewoner viel in de buurt en rondom obs Skoatterwiis kinderen lastig. Logischerwijs is het voor kinderen en hun ouders erg aangrijpend dat zoiets gebeurt.
Plaatselijk Belang heeft nog voor het weekend geschakeld met de gemeente en de burgemeester.
De insteek van dat overleg was om voor de betreffende persoon zo vlot als mogelijk een alternatieve woonlocatie buiten de gemeente te zoeken, waar hij de juiste zorg krijgt. Daar is werk van gemaakt. De gemeente heeft, in overleg met verschillende zorgverleners, ervoor gezorgd dat meneer sinds afgelopen vrijdag al buiten onze gemeentegrens verblijft. En dat blijft ook zo.
Voor alle partijen is dit een fijne oplossing; niemand hoeft zich op dit vlak onveilig te voelen.
Plaatselijk Belang is blij dat er goed overleg is met team zorg en veiligheid van de gemeente Heerenveen.

This entry was posted in Berichten. Bookmark the permalink.