Update camping ’t Woutersbergje

Beste inwoner van Oudeschoot,
Vorige week hebben wij als Plaatselijk Belang een overleg gehad met burgemeester Van der Zwan over de huidige situatie op camping ’t Woutersbergje.
Naar aanleiding van eerdere meldingen vanuit Plaatselijk Belang en klachten vanuit het dorp over de activiteiten op de camping heeft de gemeente de handschoen opgepakt. De gemeente heeft diverse controles uitgevoerd op de camping. Tijdens deze controles zijn zaken geconstateerd die niet mogen en daarom is er een zgn. handhavingsprocedure gestart.
Burgemeester Van der Zwan heeft ons verzekerd dat de situatie in Oudeschoot zijn aandacht heeft. Ook vraagt hij ons en jullie als inwoner om klachten en overlast te melden bij de gemeente via het e-mailadres: veiligheid@heerenveen.nl of via onze wijkagent, Ron Faber.
Wij blijven over deze situatie, als bestuur van Plaatselijk Belang Oudeschoot, in contact met de gemeente Heerenveen. Zodra we meer nieuws met jullie kunnen delen, zullen we dat doen.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Oudeschoot

This entry was posted in Berichten. Bookmark the permalink.