Leef

Blower door testen op 27 december

Even een korte LEEF-update uit Oudeschoot:

Om te bepalen in hoeverre de woningen van de Uitvindersbuurt voldoende hun warmte kunnen vasthouden, hebben we op 27 december bij twee vrijwilligers een zogeheten blowerdoortest laten uitvoeren door De Goede Advies uit Almere. Deze vrijwilligers zijn uitgekozen na de aanmeldingen welke wij op de 1e bewonersbijeenkomst hebben mogen ontvangen. Tijdens zo’n blowerdoortest wordt de woning compleet gesloten en bij de voordeur voorzien van een ventilator waardoor de woning op overdruk en onderdruk kan worden gezet. De inspecteur gaat dan bij de hele woning alle ‘openingen’ langs met een rookmachine en zo zie je aan de binnenzijde van de woning waar je woning allemaal ‘lek’ is. De woning komt letterlijk vol rook te staan… (dit is uiteraard geen echte rook maar discorook). Het hele proces neemt zo’n twee uren in beslag. Van het sealen van de woning, tot de rook langs de woning brengen en het opnemen van de gegevens. De resultaten worden nu tot een verslag met aanbevelingen verwerkt zodat Ekwadraat en de Hanze Hogeschool deze gegevens mee kunnen nemen in de voorstellen die gedaan worden. Wij zullen dit met u delen zodra het is uitgewerkt. U kunt verder ook Eeltje Bakker vragen over deze test.

ICQ/ vragenlijst
Op dit moment heeft de Hanzehogeschool u gevraagd om de vragenlijsten in te vullen. Hopelijk vind u de tijd om deze in te vullen! Iedere volledig ingevulde vragenlijst wordt beloond met een cadeaubon.

2e bewonersbijeenkomst
Binnenkort volgt de datum voor de tweede bewonersbijeenkomst, hou ons in de gaten via Leef | (pboudeschoot.nl)!

 

10-11-2022

Terugblik op de bewonersbijeenkomst voor LEEF Oudeschoot op 9 november 2022 in het  MFA Oudeschoot

We starten de avond met een heerlijke stamppot van Tast Toe. Samen met ruim 30 bewoners van de Uitvindersbuurt die op de informatieavond af zijn gekomen, de projectgroep LEEF en de ondersteunende onderzoeksbureaus Hanzehogeschool en Ekwadraat is het MFA al snel gevuld. Nadat we heerlijk gegeten hebben opent voorzitter van Eeltje Bakker de avond en stelt het bestuur van PB en de sprekers van Ekwadraat en de Hanzehogeschool voor. Hij legt uit hoe we Groene Baanbrekers zijn geworden. Het doel is samen én de energierekening omlaag! Om het plan concreet te maken, is hulp gevraagd van de Hanzehogeschool en Ekwadraat. We staan  voor de klus om de energierekening omlaag te brengen en te onderzoeken welke oplossing het beste in deze wijk past.  We hebben de hulp van de buurtbewoners nodig omdat we dit niet alleen met de Hanzehogeschool en Ekwadraat kunnen bepalen. Het gaat natuurlijk om jullie woningen! Vandaag nemen we jullie mee in de gemaakte en gewenste stappen. Het is belangrijk om te weten is dat er nog niks vast ligt, we onderzoeken nu de mogelijkheden en leveren dit project op met een realistisch plan welke uitgevoerd zou kunnen worden. Samen met jullie bedacht.

Sarah van de Hanzehogeschool presenteert de resultaten van de enquête uit de wijk en de rol van de Hanzehogeschool in het project. Een groot onderdeel van het onderzoek is het bewonersonderzoek, om in de totaliteit een sociaal wijkprofiel op te stellen. 2/3 van de personen die thuis waren wilden deelnemen aan het project. Inmiddels zijn er ruim 100 enquêtes ingevuld.

Uit de wijk blijkt dat duurzaamheid als een belangrijk onderwerp wordt gezien,  echter weet meer dan de helft niet precies welke technieken beschikbaar zijn. We nemen dit op in de vervolgfase de komende maanden: het in beeld brengen van de technische voorkeur van de bewoners in vervolginterviews door de Hanzehogeschool.

Daarna nam Milou van Rijn van Ekwadraat het stokje over en liet aan de hand van het ingediende plan een 3D model zien. Hierin liet ze zien, dat je met zo’n model al heel goed kunt laten zien, waar eventuele knelpunten m.b.t. de  uitvoering van een verduurzamingsplan zou kunnen zitten. Ekwadraat is op zoek naar 2 woningen om te testen. Het liefst een huurwoning en een koopwoning.
In deze test wordt onderzocht hoeveel lucht je huis uitwaait door kieren. Hoe beter je huis geschikt is om met lagere temperatuur te verwarmen, des te meer oplossingen zijn er mogelijk. Er zijn inmiddels twee vrijwilligers gevonden die mee gaan werken aan de blower door test. U kunt hierover via onderstaande link meer informatie vinden: https://youtu.be/yz6aGHvPdvk

De laatste 20 minuten werden gebruikt om te inventariseren wat er in de buurt leeft. Waar bent u trots op in de buurt? Wat houdt u bezig als het gaat om duurzaamheid? Zou u mee willen helpen? En wat vond u van deze avond. Men kon dit op een plakbriefje schrijven en dat op een flipover plakken. De input wordt meegenomen naar de volgende fase in het onderzoek.

Al met al kunnen we terugblikken op een prachtige, goed bezochte avond waarin we veel over duurzaamheid hebben gesproken en betrokkenheid van de buurt hebben meegemaakt. Er zijn mooie ideeën uit voort gekomen en de bedoeling  is dat we hiermee verder gaan en zeker nog meer van deze bijeenkomsten zullen organiseren.

Het is niet alleen het project dat energie oplevert, maar ook deze avond leverde energie op bij de bewoners en de mensen die in dit project samenwerken waarvoor hartelijk dank!
De vervolgbijeenkomst staat gepland voor januari; de exacte datum wordt nog bekend gemaakt! De ICQ (interviews) en blowerdoortest worden voor het einde van het jaar uitgevoerd.


Nog even in een notendop; waar gaat LEEF Oudeschoot over, wie houdt zich hiermee bezig en wat is het doel? In 2020 heeft Plaatselijk Belang Oudeschoot samen met een aantal mede indieners meegedaan aan een subsidieaanvraag vanuit de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen. Het plan heeft betrekking op de Uitvindersbuurt en is erg goed ontvangen en er is een subsidie van €100.000 uitgereikt om te onderzoeken hoe haalbaar dit plan is, bestaande uit de volgende speerpunten:
– isoleren van de woningen,
– de platte daken gebruiken om zonnepanelen te leggen,
– de geluidswal aan de Oudeschoot kant gebruiken. Ophogen en zonnepanelen plaatsen,
– een warmtenet aanleggen om zo de opgewekte stroom in de hele buurt te kunnen gebruiken,
– een soort grote batterij onder de groenstrook plaatsen om de opgewekte stroom zowel in de zomer als in de winter te kunnen gebruiken,
– de groenstrook tot natuurstuk om bouwen door meer bomen, planten en bankjes te plaatsen.

Om uit te zoeken waar de behoeftes van de bewoners liggen wordt er een sociaal wijkprofiel opgesteld door de Hanzehogeschool. Er worden diverse mogelijkheden besproken en het meest passende wordt op technische haalbaarheid onderzocht door Ekwadraat. Hierin worden de investeringskosten en opbrengsten ook in meegenomen.
Het totale plan wordt door Plaatselijk Belang Oudeschoot, dus in samenwerking met de buurtbewoners, ingediend bij de gemeente Heerenveen als handleiding om uit te voeren. Wat hopelijk in een vervolgtraject spoedig opgepakt kan worden.

Heeft u goede ideeën welke u met ons wilt delen, vragen of opmerkingen: u kunt ons bereiken via secretaris@pboudeschoot.nl   of op onze website www.pboudeschoot.nl kijken (let op: we werken nog aan onze website)

 

05-10-2022

Uitvindersbuurt: Energie voor iedereen!

Een aantal van de bewoners van de Uitvindersbuurt heeft het al gemerkt; We zijn gestart met het LEEF-project in de wijk!

Momenteel wordt er in de Uitvindersbuurt door een team van de Hanzehogeschool Groningen bij u aangebeld om een vragenlijst door te nemen. Deze gebruiken wij als basis om uw mening te horen en de opties te bepalen welke door onze partner Ekwadraat op technische haalbaarheid worden onderzocht. In die fase kunnen we ook bepalen wat de besparing, maar ook de kosten kunnen gaan worden. Dit wordt op een ander moment met u gedeeld.

Als bewoner van de Uitvindersbuurt bent u alvast van harte uitgenodigd om op 9 november samen met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de Uitvindersbuurt van het aardgas af te krijgen en uw energierekening omlaag te brengen. Onder het genot van een lekkere stamppot en een drankje praten we u graag bij over het onderzoek voor het LEEF project (Lokaal Energie Experimenten Fonds).

Deelname aan deze avond is gratis. We beginnen om 17.00 uur. Om te voorkomen dat voedsel wordt verspild, vragen we u via onderstaand strookje willen aanmelden? Dan weten we met hoeveel we rekening moeten houden. Mailen mag ook naar secretaris@pboudeschoot.nl onder vermelding van ‘aanmelding 9 november’. Graag opgeven vóór 31 oktober.

Alvast tot ziens en reserveer 9 november!

Hartelijke groet, Plaatselijk Belang Oudeschoot

Naam (niet verplicht):

Komt met hoeveel personen:

(dit strookje kan worden ingeleverd op Marktweg 11, 15 of 21)

 

23-07-2022

 

19-03-2021

Baanbrekers voor nieuwe energie.

Plaatselijk Belang is onlangs gestart met een idee voor het verduurzamen van de Uitvindersbuurt. De aanleiding hiervoor is het Klimaatakkoord: In Nederland is met het Klimaatakkoord afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken in onze gebouwen. Dit geldt dus ook voor bestaande woningen.

De gemeente Heerenveen is daarom ook gestart met LEEF: het Lokaal Energie Experimenten Fonds. Als het idee voor een groene en duurzame wijk net even te groot is of er gespecialiseerde bedrijven nodig zijn, is er een mogelijkheid om het initiatief op gang te helpen met een geldbedrag, waarbij tot maximaal €100.000,- ondersteuning gevraagd kan worden. Dit bedrag is bedoeld om het plan verder voor te bereiden (door bijvoorbeeld specialisten in te huren, en de benodigde budgetten zeker te stellen voor de daadwerkelijke uitvoeren van het project).

Samen met een aantal buurtbewoners is het plan bedacht. Het plan bestaat uit het realiseren/ opwekken van eigen energie door middel van thermische zonnepanelen, die hetzij op de platte daken van alle woningen hetzij geïntegreerd in een nieuwe geluidswand van 750 meter geplaatst worden. Door dit op het geluidsscherm te plaatsen kan deze worden verhoogd ten gunste van een betere geluidsisolatie en vermindering van het zicht op de hoge zonnewal aan de andere zijde van de A32. Tevens een Warmte-Koude Opslag (WKO) in het gedeelte tussen de wijk en de A32 met een warmtenet als distributie naar de woningen. Voor de woningen wordt verbetering van de isolatie en naad- en kierdichting voorgesteld. Het gebied tussen de wijk en de A32 zal in verband met de geluidswering en de WKO op de schop moeten, dit biedt kansen tot het aanleggen van een parkachtig gebied.

De aanvraag voor subsidie is ingediend, het is eerst nog afwachten. Als de subsidie wordt toegekend, willen we dit plan samen met de buurt, maar ook andere delen van het dorp verder gaan ontwikkelen. Suggesties, vragen of deelnemers zijn altijd welkom.

Plaatselijk Belang Oudeschoot