Over ons

Eeltje Bakker, Voorzitter

Ik woon sinds 2010 in Oudeschoot aan de Marktweg 15. Daar woon ik samen met mijn vriendin en 3 kinderen. Sinds de komst van de kinderen ben ik steeds meer betrokken geraakt in het dorp, zodoende ben ik in februari 2018 gevraagd mee te draaien in Plaatselijk Belang. In april 2018 ben ik in de ledenvergadering benoemd.

Ik werk als specialist risicobeheersing bij de Veiligheidsregio, brandweer Fryslân en ben daarnaast bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer post Heerenveen. In mijn werk heb ik veel met vergunningen en procedures te maken dat goed van pas komt bij Plaatselijk Belang.

Ik vind het belangrijk om wat voor ons dorp te doen. Gezamenlijk kun je je krachten bundelen en kun je heel wat bereiken. Daarom zijn vrijwilligers ook zo belangrijk. We hebben mekaar daarbij nodig, samen maken we de ‘mienskip’. Waar mogelijk zou ik willen zorgen voor de juiste omstandigheden, faciliteiten en voorzieningen in het dorp om hier zo fijn mogelijk te kunnen wonen.

Pieter Lantermans, Vicevoorzitter

Sinds 2007 woon ik aan de Marktweg 59 in Oudeschoot en vanaf het moment dat mijn kinderen op OBS Skoatterwiis zitten ben ik langzaam steeds meer betrokken geraakt bij het dorp. In eerste instantie was dat bij de werkgroep Veilig door de Marktweg / Wolvegasterweg, later ook in de MR van de school. In 2018 ben ik in het bestuur van Plaatselijk Belang gekomen en doe dat met veel plezier.

De komende tijd zou ik graag met het bestuur, de leden van Plaatselijk belang en andere bewoners van het dorp tot een nieuwe dorpsvisie willen komen zodat we kunnen zorgen dat we onze energie steken in de zaken die we met zijn allen belangrijk vinden.

Elise Bouwman, Secretaris

Graag wil ik mij even voorstellen voor zover dat nodig is Ik ben Elise Bouwman, wonende op marktweg 11 sinds 1985. Jaren heb ik me ingezet voor de school in de vorm van voorzitter van de MR en de oudervereniging. Ik ben lid van de toneelgroep in Oudeschoot en vind toneelspelen een hele leuke hobby. We hebben ook een leuk clubje en dat maakt het extra leuk. Omdat ik veel met mijn dorp heb, wil ik mij daarvoor inzetten en daarom heb ik me aangemeld voor plaatselijk Belang. Er komt veel op ons pad en dat maakt het heel interessant. Je leert er zelf ook heel veel van. Ondertussen ben ik secretaris geworden en doe dat met veel plezier. Mocht u vragen hebben, mail mij dan gerust. En als u lid wilt worden, moet u mij zeker mailen: Secretaris@pboudeschoot.nl

U bent van harte welkom!

Vincent Wijnja, Bestuurslid

Dag dorpsgenoten,
ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Vincent Wijnja en sinds 2015 woon ik aan de Marktweg met mijn vrouw en inmiddels 2 zoontjes.

In mijn dagelijkse leven ben ik hoofd verkoop bij Panelen Holland in Oosterwolde. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn gezin, bezig zijn in en om het huis en genieten van de mooie omgeving waarin we wonen.

Omdat je samen meer bereiken kunt dan alleen, vind ik het belangrijk om me met mijn collega’s van Plaatselijk Belang Oudeschoot in te zetten voor de belangen van de mensen uit het dorp. Sinds eind 2021 maak ik actief deel uit van het team en hebben we al diverse interessante items mogen behandelen.

Het zou fijn zijn als we de groep leden en vrijwilligers uit kunnen breiden zodat we alle mooie ideeën en wensen ook werkelijk uit kunnen voeren. Samen staan we sterk, samen mooie dingen doen.

Carel van den Briel, Penningmeester

Na mijn economiestudie in Amsterdam ben ik in 1973 naar Friesland gekomen om les te gaan geven aan de Rijksscholengemeenschap aan het Zaailand in Leeuwarden. Na 5 jaar Tietjerk en 23 jaar Stiens volgde in 2001 de verhuizing naar Oudeschoot omdat mijn vrouw, die predikant is, een beroep kreeg in Heerenveen. Na mijn pensionering werd ik al gauw gevraagd om voorzitter van Heerenveense Boys te worden en in die hoedanigheid leerde ik Lykele Buwalda kennen die destijds wethouder sportzaken in Heerenveen was. Lykele kwam als tijdelijk voorzitter van Plaatselijk Belang Oudeschoot eind 2017 bij mij met de vraag of ik penningmeester van Plaatselijk Belang wilde worden. Dat wilde ik en vanaf begin 2019 ben ik hier tevens administrateur.

Mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen en 7 kleinkinderen en we wonen hier nu samen in Oudeschoot met veel plezier, we voelen ons hier echt thuis.

Eddy Brunekreef, Privacy en ICT.

Ik woon sinds 2017 in Oudeschoot, tot mijn groot genoegen. In mijn dagelijks leven ben ik Privacy Officer en Security Coördinator bij een grote scholengemeenschap in Heerenveen. Daarnaast ben ik betrokken als adviseur bij landelijke aspecten van de AVG binnen het PO en VO, Kennisnet en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Mijn beweegredenen om als bestuurslid bij PBO aan te treden zijn simpel, wil je meepraten met wat er in de omgeving gebeurt dan zal je actief moeten deelnemen in het grotere geheel. Om die redenen ben ik lid geworden van PBO en ook van de fractie Plaatselijk Belang Heerenveen