Skoatterhûs

Ontwikkeling Skoatterhûs (MFA):

Afgelopen zomer hebben we met alle verenigingen uit het dorp om tafel gezeten om gedachten uit te wisselen hoe we omgaan met de invulling van ons dorpshuis het Skoatterhûs. Daaruit is een werkgroep ontstaan, die na de zomer nu een aantal keer samengekomen is.

De werkgroep is bezig een stevige basis te leggen voor een toekomstbestendig Skoatterhûs. Zo wordt er gewerkt aan een missie en visie en worden een aantal kernwaarden vastgesteld. Vanuit deze uitgangspunten moet het mogelijk zijn om iedereen welkom te heten in het Skoatterhûs en het Skoatterhûs als bruisend centrum van het dorp in te zetten.

De bovenstaande punten zullen worden vertaald in een beleidsplan. Het opzetten hiervan kost enige tijd. Duidelijk is dat we echt aan het bouwen zijn.
Mocht u meer informatie willen of wilt u misschien namens uw club of vereniging ook meedraaien? Dat is ook nog altijd mogelijk.
U kunt contact opnemen via dit formulier