Wijkagent Oudeschoot.

Beste bewoners van Oudeschoot,

De afgelopen week zijn er meerdere (voornamelijk senioren) het slachtoffer geworden van zogenaamde bankpas fraude. Dit speelt nu ook in heel Heerenveen. Verspreid dit bericht dan ook zoveel mogelijk.

Bij bankpas fraude worden mensen vaak gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker van de eigen bank.
Meestal wordt er dan gezegd dat er iets mis is met de bankrekening en dat een bankmedewerker meteen de bankpas komt ophalen.
Ook vragen ze om de pincode. Even later komt er iemand aan de deur die de bankpas komt halen met daarbij de pincode.
Hierna worden er vaak snel grote bedragen van de bankrekening afgeschreven en is men hun geld kwijt!
Deze vorm van oplichting komt nu veel voor en de oplichters komen erg kundig en betrouwbaar over.
Hierdoor zijn mensen geneigd om al hun bankgegevens af te geven.

Dit is natuurlijk een zeer kwalijke zaak en heeft vaak een grote impact.

Ik wil u dan ook vragen om dit bericht te verspreiden en het ook vooral te delen met de senioren in de familie.
Geef dus NOOOOIT uw pincode af, hoe betrouwbaar iemand ook overkomt! Trap niet in telefoontjes van zogenaamde bankmedewerkers!
De banken vragen namelijk nooit om pincodes.

Mocht dit u ooit overkomen, bel dan direct de politie!
Heeft u toch een afspraak gemaakt om de bankpas op te laten halen, geef dat ook meteen door aan de politie.
In dat geval kunnen kan de politie de oplichters mogelijk onderscheppen.

Heeft u uw pincode toch afgegeven, laat dan meteen de pas blokkeren via uw eigen bank en dat kan telefonisch, via app of internetbankieren.

Voor meer informatie hierover kunt u mij natuurlijk een vraag stellen via de mail.
Op internet is ook veel te vinden over dit onderwerp.

Vriendelijke groet,

Leontina Koehoorn

 

 

Beste bewoners van Oudeschoot,

Het is 2023, de feestdagen zijn achter de rug, Oud en Nieuw is geweest en we hebben weer een nieuw jaar voor de boeg.Ik hoop dat iedereen hele mooie feestdagen en een goede jaarwisseling heeft gehad.

Voor 12 januari staat de informatie- en preventieavond op het programma.
Zoals jullie hopelijk al weten, is deze avond van 18:30 uur tot 21:30 uur in het MFA aan de van Leeuwenhoekweg 6 te Oudeschoot.
Deze avond is een inloopavond waarbij iedereen op eigen tijd welkom is om informatie te krijgen en te halen als het gaat om Veiligheid, Leefbaarheid en Inbraakpreventie.
Dit wordt georganiseerd door de Politie, Gemeente Heerenveen, Plaatselijk belang Oudeschoot en Caleidoscoop.
Wij zullen u informatie geven over verdacht gedrag, inbraakpreventietips, WhatsApp buurtpreventie, over de taak en werkzaamheden van Plaatselijk belang, inzameling voor de AED, Leefbaarheid (Caleidoscoop) enzovoorts. Natuurlijk is er ook ruimte voor andere vragen.

Tijdens de avond kunt u gewoon binnenlopen wanneer u wilt. We zijn er tot 21:30 uur.
U kunt ook zelf kiezen waarover u informatie wilt ontvangen.
Wij zullen aanwezig zijn met diverse stands en u daar hartelijk verwelkomen.

U kunt (geheel vrijwillig)  tijdens deze avond ook een donatie geven voor de AED. Dit is een heel mooi initiatief van het Plaatselijk Belang om een AED te krijgen in Oudeschoot. Een AED kan echt levens redden dus reden te meer om een AED in de buurt te hebben.

Ook kunt u zich aanmelden als lid van het Plaatselijk belang en kunt u zich aanmelden als nieuwe beheerder of lid van een appgroep en leert u hoe u dit kunt opzetten. Er is veel informatiemateriaal wat u ook handig thuis kunt gebruiken in geval dat dit nodig is. Ook geven we leuke gadgets weg.

Dus, ik hoop u allen te ontmoeten op donderdag 12 januari aanstaande in het MFA te Oudeschoot!

Ik wens iedereen een gezond en veilig 2023 toe!!

Hartelijke groet van de wijkagent.
Leontina Koehoorn.

 

 

Beste bewoners van Oudeschoot

Een berichtje van de wijkagent:

Sinds kort heb ik een ”eigen” pagina in de online dorpskrant.
Hierin kan ik u informeren over actuele zaken in uw wijk.

Graag wil ik u meenemen aangaande de volgende onderwerpen:

De “Donkere dagen”:

We zitten weer in de tijd van de donkere dagen. Behalve dat we mogen genieten van de gezelligheid van de feestdagen, brengt dit ook met zich mee dat er weer een stijgende lijn is te zien in het aantal woninginbraken in Friesland. Dit kan ook in uw wijk gebeuren, wat natuurlijk enorme impact heeft op uw veiligheidsgevoel. Vooral tijdens deze dagen is het zaak om je woning zo goed mogelijk te beveiligen tegen inbraak.
De volgende adviezen voor als u van huis weg bent:

-sluit de woning goed af, slotvast!
-zorg voor verlichting buiten om de woning.
-doe in de avond de gordijnen dicht maar laat wel licht branden zodat het lijkt alsof er iemand thuis is (men kan immers niet in de woning kijken maar zien wel licht branden)
-laat het doen lijken alsof er iemand thuis is;
-als u op vakantie gaat, zorg er dan voor de er geen post in de brievenbus of bij de deur blijft liggen.
-laat eventueel een paar kopjes op tafel staan.
-zorg voor licht met tijdschakelaar en laat iemand regelmatig even uw woning inspecteren en dingen verplaatsen (zoals de kopjes)
-plaats geen berichten op sociale media over uw vakantie of afwezigheid.
-licht eventueel buren in over uw afwezigheid zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden.

En…. Bel de politie via 112 bij verdachte situaties! Zoals een onbekend persoon die in de buurt rondhangt, een verdachte auto die steeds door de straat rijdt of als u getuige bent van een heterdaad inbraak.

Parkeren in de wijk:

Bij de politie komen diverse klachten binnen over het “fout” parkeren in de wijk
Dit gaat vooral over het parkeren in de groenstroken, op stoep parkeren maar daarnaast ook over het rijden op plekken waar dat niet is toegestaan. Behalve dat het natuurlijk de nodige ergernissen opwekt, kan het ook heel vervelend en gevaarlijk zijn als mensen geen gebruik kunnen maken van het trottoir. Mensen met een kinderwagen of een rollator hebben hier erg veel last van als ze over de weg moeten gaan lopen. Het zou erg gewaardeerd worden als men hierin een beetje rekening met elkaar houdt.
Het parkeren in groenstroken is verboden op grond van de APV van de gemeente Heerenveen. Het kan zijn dat u een bekeuring krijgt wanneer u in de groenstrook geparkeerd staat. Ook de Boa’s van de gemeente letten hier op. Natuurlijk kunnen we de discussie aangaan over het aantal parkeervakken/parkeergelegenheid maar in deze tijd zien we dat huishoudens soms 2 of meerdere voertuigen hebben. Hier kan de gemeente natuurlijk nooit op inspelen. Verder is er in bepaalde straten een inrijverbod. Even de boodschappen uitladen voor de woning zal heus gedoogd worden maar structureel gebruik maken van deze weg is niet toegestaan en kan zeker zeer gevaarlijke situaties met zich meebrengen! U zult maar een kind onder uw auto krijgen. Met alle gevolgen van dien!! Denkt u hier a.u.b. om en houdt rekening met de buurt.

Vuurwerkoverlast
In de aanloop naar Oud en Nieuw zien we ook dat er weer vele meldingen komen terzake overlast van Vuurwerk. Soms ook zwaar illegaal Vuurwerk. We zien ook zware beschadigingen aan eigendommen van burgers en de gemeente maar ook zware verwondingen bij mensen. Uiteraard willen wij als politie er alles aan doen om dit te voorkomen maar dit is erg lastig. Ik vraag u dan ook om zeker wel melding te doen bij de politie bij overlast van (zwaar) vuurwerk.  Zo mogelijk zullen wij uw melding afhandelen en kunnen wij extra surveilleren in structurele overlastplekken. Deze maand is ook een drukke maand voor de politie en helaas betekent dit dat we niet overal tegelijk kunnen zijn. Vandaar dat ik ook een beroep wil doen op de sociale toezicht in de wijken als het gaat om de overlast en gevaren van vuurwerk en vraag ik aan de ouders om dit bespreekbaar te maken met de kinderen.
We willen toch allemaal weer veilig en gezond het nieuwe jaar in!

Ik wens alle bewoners van Oudeschoot hele fijne Feestdagen en een veilig Nieuwjaar toe!

Feestelijke groet van de (waarnemend) wijkagent,

Leontina Koehoorn.

 

 

Beste bewoners,

Mij is gevraagd om een voorstelstukje te schijven voor de dorpskrant Oudeschoot.

Zoals de meeste bewoners inmiddels wel weten is de vaste wijkagent, Ron Faber, tijdelijk afwezig. Tijdens zijn afwezigheid zal ik de wijk Heerenveen Zuid, waaronder Oudeschoot, fulltime waarnemen als wijkagent. Hoe lang ik zal waarnemen, is nog onbekend maar voorlopig ben ik het aanspreekpunt voor burgers en netwerkpartners in de wijk. Vanaf vorig jaar ben ik al begonnen met het ondersteunen van de vaste wijkagent dus ik ben al goed bekend in de wijk. Zo heb ik al kennis mogen maken met vele bewoners en netwerkpartners en ben ik al erg actief bezig in de wijk. Zelf ben ik veelvuldig in de wijk te vinden. Mijn wijk bestaat uit heel Heerenveen Zuid en wijk de Akkers. Dat is best een grote wijk.

Ik ben sinds 1999 werkzaam bij de politie. Sinds ben ik 2020 aan de slag gegaan bij de politie te Heerenveen. Daarvoor was ik werkzaam in Weststellingwerf en was daar vele jaren o.a. tijdelijk wijkagent van diverse wijken in dat gebied. Mijn ervaring als wijkagent is dus ruim en ik doe dit werk met veel bevlogenheid en enthousiasme.

Ik zie het wijkagentschap als het gezicht van de politie voor de wijkbewoners en netwerkpartners maar ook het kennen en gekend worden als zeer belangrijk. Daarbij werk ik graag samen met de wijkbewoners op vele vlakken. Ik vind het belangrijk dat wijkbewoners een vast aanspreekpunt hebben binnen de politie welke hen eerlijk en duidelijk te woord staat, adviezen geeft, ondersteunt in maatschappelijke problemen en vragen op het gebied van strafrecht en verkeer etc.  Ik probeer ook daar te zijn waar de behoefte ligt.

Mijn rol is ook het signaleren van problemen en het doorverwijzen naar de juiste instanties. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld personen met een verslaving, mensen met financiële problemen of zelfs geweld binnen een gezin. Eigenlijk alles op het gebied van sociaal maatschappelijke problemen.

Als wijkagent heb ik u als bewoner echt nodig om mijn werk goed te doen. Immers, de bewoners zijn de ogen en oren van de wijk. Samen en door samen te werken, kunnen we vaak een heel goed resultaat behalen om problemen op te lossen. Soms vinden mensen het lastig of ervaren een drempel om de politie of wijkagent te benaderen. Dat is helemaal niet nodig.
Weet dat ik in veel gevallen wel kan helpen, kan adviseren of verwijzen naar de juiste instantie.
Dus schroom niet om contact met mij op te nemen als u een vraag of een probleem heeft.

Verder kunt u van mij verwachten dat ik de wijk zoveel mogelijk informeer over veranderingen in criminaliteitscijfers (bijv. inbraken) en zal ik u handreikingen geven over hoe hiermee om te gaan. Ik zal proberen om dit via de sociale media en via de dorpskrant te doen.

Als start zal ik tijdens de Algemene Ledenvergadering een presentatie geven over het herkennen en handelen bij verdacht gedrag. Over hoe een goede WhatsApp groep hierbij erg handig kan zijn, ook voor de politie. Maar ook over het melden van zaken via 112 en het algemene politienummer 09008844. Ik nodig u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet en tot ziens in de wijk!

Verder kunnen mijn contactgegevens niet ontbreken in dit stukje:
Leontina Koehoorn, Brigadier Politie Noord-Nederland.

District Fryslân | Team Zuid-Oost Fryslân. Postbus 107, 9400-AC te Assen. E: leontien.koehoorn@politie.nl – Tel: 09008844