Posted in Berichten | Leave a comment

AED

Bedankt aan Oudeschoot:
U help levens redden!

Begin dit jaar is Plaatselijk Belang Oudeschoot een crowdfunding actie gestart om een openbare AED te kunnen plaatsen.

Dankzij UW hulp hebben we het benodigde bedrag weten te behalen en kan de AED hangt inmiddels aan de gevel van de Buurtsuper.
De aangebrachte camera helpt hopelijk voorkomen dat er vernielingen of diefstal plaats zal gaan vinden. Lees meer…

Posted in Berichten | Leave a comment

Sluiting Kindcentrum Skoatterwiis

Het besluit van Ambion om Kindcentrum Skoatterwiis te sluiten is als een bom bij ons ingeslagen tijdens de ouderavond op 21 maart.

Helaas is het leerlingaantal de afgelopen jaren alleen maar afgenomen en bleek de onderwijskwaliteit niet te voldoen aan het gewenste niveau.

Ambion ziet niet voldoende toekomstperspectief om te blijven investeren in de toekomst en heeft daarom het besluit genomen om deze onderwijslocatie te sluiten.

We zijn met het bestuur en de directie van de school en met de gemeente en lokale politiek in gesprek geweest, maar hebben niks kunnen veranderen aan de situatie. Dit spijt ons heel erg. De sluiting zal grote gevolgen hebben voor de leerlingen en hun ouders, maar ook voor Oudeschoot zelf.

Het bestuur van Kindcentrum Skoatterwiis zal de ouders begeleiden in het vinden van een passende andere school. Er is nog niks bekend over het verdere voortbestaan van het MFA. Hierover zal in de komende maanden meer duidelijkheid komen. Dit zullen we dan uiteraard met jullie delen.

Mocht u zorgen of vragen hebben over de school of de leefbaarheid kunt u deze richten aan oudeschoot@heerenveen.nl. Dit e-mailadres is van de gemeente.

Plaatselijk Belang Oudeschoot.

Posted in Berichten | Leave a comment

Agenda & Verslagen

Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oudeschoot.

Woensdag 12 april 2023 om 20.00 uur in het Skoatterhûs.

Agenda Ledenvergadering….. kijk voor het hele bericht bij Agenda en verslagen.

 

Posted in Berichten | Leave a comment

UITNODIGING 2E BEWONERSBIJEENKOMST – LEEF.

Bewoners van de Uitvindersbuurt worden van harte uitgenodigd op 8 maart a.s. om 19.00 uur in het MFA Skoatterhûs voor het vervolg op het LEEF-project! Lees hier meer.

Posted in Berichten | Leave a comment

Bankpas Fraude.

Beste bewoners van Oudeschoot,

De afgelopen week zijn er meerdere (voornamelijk senioren) het slachtoffer geworden van zogenaamde bankpas fraude. Dit speelt nu ook in heel Heerenveen. Verspreid dit bericht dan ook zoveel mogelijk. Lees het volledige bericht.

Posted in Berichten | Leave a comment

Informatie en Preventie avond.

Op 12 januari organiseert de Politie, in samenwerking met de Plaatselijk belang, de Gemeente en Caleidoscoop een informatie en preventie avond. Klik op deze Link om er meer over te lezen, u bent van harte welkom.

Posted in Berichten | Leave a comment

Hulp in moeilijke tijden.

De gemeente bied verschillende mogelijkheden om hen die het moeilijk hebben te helpen. Op deze site hebben we de volgende pagina gemaakt, Heeft u hulp nodig,  waar u allerhande informatie kunt vinden die u de mogelijkheid kan bieden te onderzoeken of u recht heeft op dergelijke hulp.

Posted in Berichten | Leave a comment

Een berichtje van de wijkagent:

Beste bewoners van Oudeschoot,

Sinds kort heb ik een ”eigen” pagina in de online dorpskrant.
Hierin kan ik u informeren over actuele zaken in uw wijk.

Graag wil ik u daar bijpraten over de komende feestdagen.

 

Posted in Berichten | Leave a comment

Staatsbosbeheer.

Plaatselijk Belang Oudeschoot heeft in het afgelopen jaar regelmatig vragen gekregen vanuit het dorp over diverse zaken gerelateerd aan Staats Bosbeheer. We zijn daarom ook in gesprek gegaan willen jullie via deze weg updaten.

Toekomstvisie Veenwijkbos:
Staatsbosbeheer heeft een historisch onderzoek laten doen naar Veenwijk.  Daar zijn vragen uit gekomen over het vervolg; van bos naar parkbos, aangezien het is aangelegd als een parkbos. Daar is een plan van aanpak voor opgesteld met daarin enkele schetsen. Deze schetsen liggen niet vast, wel geven ze goede handreikingen en kunnen we ook beginnen met uitvoer op enkele plekken. Maar er is zeker ruimte voor overleg, en  dialoog om te komen tot een mooi plan.
Staatsbosbeheer wil hier graag een presentatie over geven/ met het dorp in gesprek gaan om het hier over te hebben. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u een mail sturen aan bestuurslid@pboudeschoot.nl.
U wordt dan uitgenodigd, zodra er bekend is wanneer en waar deze presentatie gehouden zal worden. Zoals het nu lijkt wordt dat een dinsdagavond in maart.

Toegangspoortje (fietssluis) bij camping het Woutersbergje:
Voor de aanleg van de zonne-wal is het toegangspoortje verwijderd. Deze is nooit meer teruggeplaatst.
Op verzoek van ons heeft Staatsbosbeheer de aannemer meermaals gemaand de toegangspoort in oorspronkelijke staat te herstellen. Uiteindelijk is vorige maand het bericht  gekomen dat niet de aannemer, maar Staatsbosbeheer in samenwerking met S.D.B.O. (camping het Woutersbergje) de toegangspoort gaat herplaatsen.

Mountainbikeroute:
We hebben veel verontruste berichten ontvangen over de aangekondigde plannen van de Antea Groep voor de mountainbikeroute door het bos. Hier hebben we Staatsbosbeheer ook vragen over gesteld. Deze geven aan dat er nog niks besloten is en er nog geen vergunning vergeven is. Het plan is de aanleg van een mountainbikeroute van enkele tientallen kilometers, welke ook door het Veenwijkbos zal lopen.
Staatsbosbeheer geeft hierbij nadrukkelijk aan dat wanneer er een overeenkomst gesloten wordt, deze route niet dwars door het natuur- en leefgebied van de dieren kan lopen en dus via de rand van het bos zal gaan lopen. Hiermee hoopt men het bos zo haar functie optimaal te kunnen bieden aan alle verschillende liefhebbers, zonder dat men last van elkaar gaat hebben.

Posted in Berichten | Leave a comment