Bankpas Fraude.

Beste bewoners van Oudeschoot,

De afgelopen week zijn er meerdere (voornamelijk senioren) het slachtoffer geworden van zogenaamde bankpas fraude. Dit speelt nu ook in heel Heerenveen. Verspreid dit bericht dan ook zoveel mogelijk. Lees het volledige bericht.

Posted in Berichten | Leave a comment

Informatie en Preventie avond.

Op 12 januari organiseert de Politie, in samenwerking met de Plaatselijk belang, de Gemeente en Caleidoscoop een informatie en preventie avond. Klik op deze Link om er meer over te lezen, u bent van harte welkom.

Posted in Berichten | Leave a comment

Hulp in moeilijke tijden.

De gemeente bied verschillende mogelijkheden om hen die het moeilijk hebben te helpen. Op deze site hebben we de volgende pagina gemaakt, Heeft u hulp nodig,  waar u allerhande informatie kunt vinden die u de mogelijkheid kan bieden te onderzoeken of u recht heeft op dergelijke hulp.

Posted in Berichten | Leave a comment

Een berichtje van de wijkagent:

Beste bewoners van Oudeschoot,

Sinds kort heb ik een ”eigen” pagina in de online dorpskrant.
Hierin kan ik u informeren over actuele zaken in uw wijk.

Graag wil ik u daar bijpraten over de komende feestdagen.

 

Posted in Berichten | Leave a comment

Staatsbosbeheer.

Plaatselijk Belang Oudeschoot heeft in het afgelopen jaar regelmatig vragen gekregen vanuit het dorp over diverse zaken gerelateerd aan Staats Bosbeheer. We zijn daarom ook in gesprek gegaan willen jullie via deze weg updaten.

Toekomstvisie Veenwijkbos:
Staatsbosbeheer heeft een historisch onderzoek laten doen naar Veenwijk.  Daar zijn vragen uit gekomen over het vervolg; van bos naar parkbos, aangezien het is aangelegd als een parkbos. Daar is een plan van aanpak voor opgesteld met daarin enkele schetsen. Deze schetsen liggen niet vast, wel geven ze goede handreikingen en kunnen we ook beginnen met uitvoer op enkele plekken. Maar er is zeker ruimte voor overleg, en  dialoog om te komen tot een mooi plan.
Staatsbosbeheer wil hier graag een presentatie over geven/ met het dorp in gesprek gaan om het hier over te hebben. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u een mail sturen aan bestuurslid@pboudeschoot.nl.
U wordt dan uitgenodigd, zodra er bekend is wanneer en waar deze presentatie gehouden zal worden. Zoals het nu lijkt wordt dat een dinsdagavond in maart.

Toegangspoortje (fietssluis) bij camping het Woutersbergje:
Voor de aanleg van de zonne-wal is het toegangspoortje verwijderd. Deze is nooit meer teruggeplaatst.
Op verzoek van ons heeft Staatsbosbeheer de aannemer meermaals gemaand de toegangspoort in oorspronkelijke staat te herstellen. Uiteindelijk is vorige maand het bericht  gekomen dat niet de aannemer, maar Staatsbosbeheer in samenwerking met S.D.B.O. (camping het Woutersbergje) de toegangspoort gaat herplaatsen.

Mountainbikeroute:
We hebben veel verontruste berichten ontvangen over de aangekondigde plannen van de Antea Groep voor de mountainbikeroute door het bos. Hier hebben we Staatsbosbeheer ook vragen over gesteld. Deze geven aan dat er nog niks besloten is en er nog geen vergunning vergeven is. Het plan is de aanleg van een mountainbikeroute van enkele tientallen kilometers, welke ook door het Veenwijkbos zal lopen.
Staatsbosbeheer geeft hierbij nadrukkelijk aan dat wanneer er een overeenkomst gesloten wordt, deze route niet dwars door het natuur- en leefgebied van de dieren kan lopen en dus via de rand van het bos zal gaan lopen. Hiermee hoopt men het bos zo haar functie optimaal te kunnen bieden aan alle verschillende liefhebbers, zonder dat men last van elkaar gaat hebben.

Posted in Berichten | Leave a comment

Inzamelactie voor een AED in Oudeschoot.

Plaatselijk Belang Oudeschoot houd een inzamelactie om geld bijeen te brengen voor een Automatische Externe Defibrillator (AED). Op deze pagina AED  kunt u er alles over lezen. Helpt u mee levens te redden in Oudeschoot?

Posted in Berichten | Leave a comment

Website vernieuwd.

Beste Lezer,

Onze website heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Zo ziet u in de Home pagina nu het onderwerp Leef terug komen. Ook heeft onze Wijkagent heeft een stukje geschreven, over zich zelf en de rol van de politie in onze wijk.

Het bestuur is inmiddels al weer een poosje anders samengesteld en daarom vertellen wij op deze site kort iets Over ons zelf. Bij de Agenda & Verslagen is het jaarverslag van 2021 geplaatst. En zoals altijd zoeken wij, voor diverse taken, Vrijwilligers!

Hartelijke groet namens het Bestuur van Plaatselijk Belang Oudeschoot.

Posted in Berichten | Leave a comment

Oproep

Beste dorpsleden en geïnteresseerden,
25 mei vindt de algemene ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Oudeschoot
plaats in het MFA.
Door Corona is er in 2021 geen fysieke ledenvergadering geweest, maar dit jaar kan
het gelukkig wel weer. Tijdens de vergadering zal er worden teruggeblikt op de
gebeurtenissen en ontwikkelingen in ons dorp in 2021. De bestuurswisselingen zullen
aan bod komen en er wordt samen met jullie gefilosofeerd over onze dorpsvisie.
Het bestuur kijkt uit naar jullie aanwezigheid, graag tot de 25 e !
Locatie: MFA Oudeschoot, Van leeuwenhoekweg 3.
Tijd: van 19.30-21.30 uur.
U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Posted in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Oproep

Overlijden Anton (Ton) van Veldhoven

Ons bereikte het verdrietige bericht dat plotseling is heengegaan ons
oud bestuurslid Anton (Ton) van Veldhoven.

 

Ton was een bevlogen persoon in Oudeschoot. Ondanks dat hij geen bestuurslid meer was, zette hij zich in voor allerlei zaken voor het dorpsbelang, zoals de zonnewal aan de A32, het beheer van het bos maar ook geluids- en fijnstofoverlast ten gevolge van de A32.
In zijn periode als bestuurslid maakte hij deel uit van het bestuur dat onder andere de dorpsvisie 2008 – 2018 heeft opgesteld. Vanuit die visie is de Buurtsuper Oudeschoot, het MFA Skoatterhûs en het Krajicek Playground bij de school gerealiseerd. Wij danken Ton voor zijn inzet en betrokkenheid hierin. Het bestuur van Plaatselijk Belang condoleert de familie en vrienden met dit verlies en wenst ze veel sterkte.
De afscheidsdienst vindt op vrijdag 21 januari om 14.30 uur plaats in besloten kring maar de dienst kan via een livestream gevolgd worden via de link www.haskerpoort.nl.
Posted in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Overlijden Anton (Ton) van Veldhoven

De inloopmiddag gaat vanmiddag niet door!

De inloopmiddag (maandag 20 december 2021, 15:00-17:00 uur) mbt Marktweg 46 Oudeschoot gaat niet door.
Reden is de lockdown.
.
Regent Makelaars overlegt nog met de gemeente hoe ze het gaan oplossen vanwege de informatieplicht.
Mocht dat duidelijk zijn; dan plaatsen we het op deze facebookpagina.
.
Voor meer informatie vooraf.
Regent Makelaars
Lean de Jong
Telefoon: 0513 – 64 00 00
Posted in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor De inloopmiddag gaat vanmiddag niet door!