Beste bewoners,

Er komen bij de politie maar ook bij Handhaving gemeente Heerenveen nog steeds veel meldingen binnen van storend parkeergedrag. Vaak gaat dit over het parkeren op het trottoir, parkeren in de groenstroken, dubbel parkeren, parkeren in parkeerverboden, belemmerende objecten op de weg (bijv. caravans en campers). Ik wil hier graag wat aandacht aan besteden in dit stuk.

Lees Meer!

Posted in Berichten | Leave a comment

Beste bewoners,

Hier weer even een stukje van de wijkagent. Handig om wel even te lezen omdat er handige tips in staan!

Het is weer vakantietijd:

De vakantietijd komt er weer aan en velen zullen op vakantie gaan. Dit is ook een tijd van extra inbraken, juist omdat velen niet thuis zijn. Hierbij een aantal tips om een inbraak te voorkomen:

Lees meer op de pagina van onze wijkagent.

Posted in Berichten | Leave a comment

Presentatie Staatsbosbeheer landgoed Veenwijk.

Enige tijd geleden heeft Staatsbosbeheer (SBB) een presentatie gegeven in het MFA. Hierbij is uiteengezet dat SBB overweegt om een deel van het landgoed Veenwijk, gedeeltelijk, te herstellen naar een indeling zoals deze tussen de 17e en 19e eeuw ooit was ingericht. Let wel, dit is iets wat in onderzoek is, er zijn nog geen feitelijke plannen. Voor nu wordt er gekeken naar wat past bij het bos, de wensen van omwonenden en uiteraard bij het gebied zelf.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de huidige inrichten en naar hoe die in het verleden eruit heeft gezien. Hierover ging dan ook de presentatie. Er is aangegeven dat er voor dit gebied een monumenten status is aangevraagd en dat het erop gaat lijken dat deze ook daadwerkelijk wordt vergund aan het landgoed Veenwijk. De status van monument kan met zich meebrengen dat er meer gelden beschikbaar komen voor het onderhouden en in oude staat terug brengen van, delen, van het gebied.

Lees meer!

Posted in Berichten | Leave a comment

Lees meer!

Posted in Berichten | Leave a comment

Presentatie Staatsbosbeheer landgoed Veenwijk.

Enige tijd geleden heeft Staatsbosbeheer (SBB) een presentatie gegeven in het MFA. Hierbij is uiteengezet dat SBB overweegt om een deel van het landgoed Veenwijk, gedeeltelijk, te herstellen naar een indeling zoals deze tussen de 17e en 19e eeuw ooit was ingericht. Let wel, dit is iets wat in onderzoek is, er zijn nog geen feitelijke plannen. Voor nu wordt er gekeken naar wat past bij het bos, de wensen van omwonenden en uiteraard bij het gebied zelf.

Lees verder.

 

Posted in Berichten | Leave a comment

Posted in Berichten | Leave a comment

AED

Bedankt aan Oudeschoot:
U help levens redden!

Begin dit jaar is Plaatselijk Belang Oudeschoot een crowdfunding actie gestart om een openbare AED te kunnen plaatsen.

Dankzij UW hulp hebben we het benodigde bedrag weten te behalen en kan de AED hangt inmiddels aan de gevel van de Buurtsuper.
De aangebrachte camera helpt hopelijk voorkomen dat er vernielingen of diefstal plaats zal gaan vinden. Lees meer…

Posted in Berichten | Leave a comment

Sluiting Kindcentrum Skoatterwiis

Het besluit van Ambion om Kindcentrum Skoatterwiis te sluiten is als een bom bij ons ingeslagen tijdens de ouderavond op 21 maart.

Helaas is het leerlingaantal de afgelopen jaren alleen maar afgenomen en bleek de onderwijskwaliteit niet te voldoen aan het gewenste niveau.

Ambion ziet niet voldoende toekomstperspectief om te blijven investeren in de toekomst en heeft daarom het besluit genomen om deze onderwijslocatie te sluiten.

We zijn met het bestuur en de directie van de school en met de gemeente en lokale politiek in gesprek geweest, maar hebben niks kunnen veranderen aan de situatie. Dit spijt ons heel erg. De sluiting zal grote gevolgen hebben voor de leerlingen en hun ouders, maar ook voor Oudeschoot zelf.

Het bestuur van Kindcentrum Skoatterwiis zal de ouders begeleiden in het vinden van een passende andere school. Er is nog niks bekend over het verdere voortbestaan van het MFA. Hierover zal in de komende maanden meer duidelijkheid komen. Dit zullen we dan uiteraard met jullie delen.

Mocht u zorgen of vragen hebben over de school of de leefbaarheid kunt u deze richten aan oudeschoot@heerenveen.nl. Dit e-mailadres is van de gemeente.

Plaatselijk Belang Oudeschoot.

Posted in Berichten | Leave a comment

Agenda & Verslagen

Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oudeschoot.

Woensdag 12 april 2023 om 20.00 uur in het Skoatterhûs.

Agenda Ledenvergadering….. kijk voor het hele bericht bij Agenda en verslagen.

 

Posted in Berichten | Leave a comment

UITNODIGING 2E BEWONERSBIJEENKOMST – LEEF.

Bewoners van de Uitvindersbuurt worden van harte uitgenodigd op 8 maart a.s. om 19.00 uur in het MFA Skoatterhûs voor het vervolg op het LEEF-project! Lees hier meer.

Posted in Berichten | Leave a comment