Over ons

Cees Tennekes, Algemeen Bestuurslid

Ik woon samen met Harriette en onze 4 kinderen op de Schotanuslaan in Oudeschoot. Ik ben 57 jaar en werkzaam bij Sidijk B.V. als buitendienstmedewerker. De vrijwilligers van het Skoatterhûs hebben mij in mei benaderd om mij als bestuurslid verkiesbaar te stellen daar Alma Spoelstra had aangegeven haar functie neer te leggen. Hierop heb ik natuurlijk ja gezegd. Dit  omdat ik het belang van een dorpshuis wat voor een ieder toegankelijk moet zijn erg belangrijk vindt. Dit is voor mij dan ook een mooie uitdaging hierin iets te kunnen betekenen voor de toekomst. Ook de communicatie met onze jeugd in Oudeschoot is voor mij erg waardevol, alleen wanneer je in staat bent te communiceren op hun niveau is er volgens mij veel te bereiken.

Eeltje Bakker, Vicevoorzitter

Ik woon sinds 2010 in Oudeschoot aan de Marktweg 15, ben 41 jaar, gescheiden en heb 2 kinderen, David en Esther. Sinds de komst van de kinderen ben ik steeds meer betrokken geraakt in het dorp, zodoende ben ik vorig jaar februari gevraagd mee te draaien in Plaatselijk Belang. In april 2018 ben ik in de ledenvergadering benoemd.

Ik werk als senior medewerker risicobeheersing bij de Veiligheidsregio, brandweer Fryslân en ben daarnaast bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer post Heerenveen. In mijn werk heb ik veel met vergunningen en procedures te maken dat goed van pas komt bij Plaatselijk Belang.

Ik zie dat er in het dorp veel saamhorigheid is en vind dat één van de kernwaardes van het dorp. Waar mogelijk zou ik willen zorgen voor de juiste omstandigheden, faciliteiten en voorzieningen in het dorp om hier zo fijn mogelijk te kunnen wonen.

Carel van den Briel, Penningmeester

Na mijn economiestudie in Amsterdam ben ik in 1973 naar Friesland gekomen om les te gaan geven aan de Rijksscholengemeenschap aan het Zaailand in Leeuwarden. Na 5 jaar Tietjerk en 23 jaar Stiens volgde in 2001 de verhuizing naar Oudeschoot omdat mijn vrouw, die predikant is, een beroep kreeg in Heerenveen. Na mijn pensionering werd ik al gauw gevraagd om voorzitter van Heerenveense Boys te worden en in die hoedanigheid leerde ik Lykele Buwalda kennen die destijds wethouder sportzaken in Heerenveen was. Lykele kwam als tijdelijk voorzitter van Plaatselijk Belang Oudeschoot eind 2017 bij mij met de vraag of ik penningmeester van Plaatselijk Belang wilde worden. Dat wilde ik en vanaf begin 2019 ben ik hier tevens administrateur.

Mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen en 7 kleinkinderen en we wonen hier nu samen in Oudeschoot met veel plezier, we voelen ons hier echt thuis.

Pieter Lantermans, Voorzitter

Sinds 2007 woon ik aan de Marktweg 59 in Oudeschoot en vanaf het moment dat mijn kinderen op OBS Skoatterwiis zitten ben ik langzaam steeds meer betrokken geraakt bij het dorp. In eerste instantie was dat bij de werkgroep Veilig door de Marktweg / Wolvegasterweg, later ook in de MR van de school. In 2018 ben ik in het bestuur van Plaatselijk Belang gekomen en doe dat met veel plezier.

De komende tijd zou ik graag met het bestuur, de leden van Plaatselijk belang en andere bewoners van het dorp tot een nieuwe dorpsvisie willen komen zodat we kunnen zorgen dat we onze energie steken in de zaken die we met zijn allen belangrijk vinden.