Heb invloed op het wonen in een dorp!

HET FRIES SOCIAAL PLANBUREAU ZOEKT DEELNEMERS ONDERZOEK HEERENVEEN!
Voor mijn opleiding aan de RUG (Human Geopgraphy & Urban and Regional Planning) loop ik momenteel stage bij het Fries Sociaal Planbureau. Voor mijn stage doe ik een onderzoek naar het wonen in kleine dorpen in Zuidoost Friesland. Hierbij kijken wij onder anderen naar de gemeente Heerenveen. We zoeken mensen die in de afgelopen 5 jaar in een dorp in de gemeente Heerenveen zijn komen wonen, en mensen die uit een dorp in de gemeente Heerenveen zijn vertrokken. Dus bent in een dorp in Heerenveen komen wonen of bent u vertrokken uit de Gemeente Heerenveen, dan zoeken wij u/jou. We stellen vragen over wat u aantrekkelijk of niet aantrekkelijk vindt aan het wonen in een dorp.
Aan de hand van uw bijdrage kunnen wij een publicatie maken over de leefbaarheid in Zuidoost Friesland. Gemeenten kunnen dit gebruiken voor de vorming van hun beleid.
Vanwege Covid-19 doen we de interviews telefonisch of digitaal. Helpt u mee of kent u iemand die misschien wel mee wil doen? Neem contact op mij via de mail: Lisa Dietvorst
Het gaat om de dorpen: Akkrum, Aldeboarn, Jubbega, Oranjewoud, Oudeschoot, De Knipe, Hoornsterzwaag, Katlijk, Mildam, Nes, Nieuwehorne, Oudehorne, Tjalleberd, Bontebok, Gersloot, Haskerdijken, Luinjeberd, Nieuwebrug, Nieuweschoot, Terband
This entry was posted in Berichten. Bookmark the permalink.